Dôchodok

Demografické štatistiky sú jasné. Starobných dôchodcov (tých, ktorí od štátu peniaze dostávajú) nám pribúda a pracovne aktívnych ľudí, (tých, ktorí štátu peniaze odovzdávajú vo forme daní a odvodov) nám ubúda. Spoliehať sa preto iba na štátny dôchodok je nezmysel. Na Slovensku máme 2. dôchodkový pilier, ľudia ale tento inak výborný nástroj dôchodkového sporenia využívajú neefektívne. Tretí dôchodkový pilier síce poteší, ale reálny význam má len pre zamestnancov, ktorým na 3. pilier prispieva zamestnávateľ. Preto okrem využívania 2. a 3. dôchodkového piliera, vnímam ako nevyhnutné investovať určitú časť príjmu do podielových fondov, alebo do programov pravidelného investovania.

Dôchodkový systém na Slovensku dnes pozostáva z troch pilierov: 

I. pilier (Sociálna poisťovňa)  -  z každej mzdy sa odvádza 18% na starobné poistenie. V prípade, ak nemáte II. pilier, celá suma putuje do sociálnej poisťovne. Tieto peniaze sú ihneď redistribuované medzi súčasných poberateľov starobných dôchodkov. Kvôli súčasnému demografickému vývoju obyvateľstva, v ktorom je klesajúci trend počtu pripadajúcich pracujúcich ľudí na jedného dôchodcu, môžeme do budúcnosti očakávať spomalenie rastu budúcich dôchodkov.

II. pilier (Starobné dôchodkové sporenie) –  je pilier spravovaný Dôchodkovými správcovskými spoločnosťami (na Slovensku je 6 takýchto spoločností). V prípade, ak sa rozhodnete vstúpiť do II. piliera, jedinými podmienkami je vek do 35 rokov a aspoň jeden odvod do sociálnej poisťovne. Ak sa nachádzate v II. pilieri pomer zo mzdy sa mení, 13,75% pripadá v prospech sociálnej poisťovne a zvyšných 4,25% putuje do Dôchodkovej správcovskej spoločnosti. Nasporené peniaze sa vyplácajú len na váš vlastný dôchodok, pričom počas doby sporenia sú dedičné. Finančné prostriedky sa počas doby sporenia zhodnocujú v podielových fondoch. 80,8% objemu peňazí, ktoré spravujú správcovské spoločnosti sú v dlhopisových fondoch ktorých priemerná ročná výkonnosť je od roku 2005 do dnes od 1,97% do 2,84% ročne. Len 6,8% prostriedkov sú spravované v Indexových teda 100% akciových fondoch ktorých výkonnosť od vzniku t.j roku 2012 je od 9,74% do 14,88% ročne. (Zdroj:http://druhypilier.sme.sk/) Pri priemernej hrubej mzde 1000€ by váš príspevok do II.piliera činil 42,5€/mesačne.

III. pilier (Doplnkové dôchodkové sporenie) -  je založené na myšlienke dobrovoľného sporenia z vašej mzdy s možnosťou príspevku zamestnávateľa. Prostriedky sú viazané tzv. dávkovým plánom do dôchodkového veku. Svoje vklady si však môžete raz za 10 rokov, najskôr však po 10 rokoch vybrať. Priemerná výkonnosť fondov, ktoré spravujú Doplnkové dôchodcovské spoločnosti  je maximálne do 4% ročne. Preto odporúčam s minimálnym možným vkladom zobrať maximálny príspevok zamestnávateľa. Štát podporil sporenie v III. pilieri ešte jednou výhodou a tou je daňová úľava vo výške 19% z vášho vkladu 180€/ročne. V tom prípade táto suma činí 34,2 €.