Životné poistenie

Životné poistenie je často prehliadaným komponentom domácich financií. Poistné produkty pre našich klientov pripravujeme tak, že v prípade potreby im zabezpečia peniaze potrebné pre ich biznis, nahradia príjem v prípade úmrtia alebo invalidity. Záleží nám na tom, aby ste Vy a Vaša rodina mali pokryté podstatné riziká.

Účelom životného poistenia je vykrytie finančných výdavkov, ktoré Vám vzniknú pri neočakávanej udalosti v súvislosti s Vašim zdravím. V prípade poistnej udalosti (invalidita, kritické ochorenie, dlhodobá práceneschopnosť, smrť) dobre nastavené životné poistenie umožňuje klientovi sústrediť sa na svoju liečbu. O finančnú pohodu klienta sa v tomto období postará životná poisťovňa.

Na krytie životných rizík odporúčam rizikové životné poistenie. Investičné životné poistenie (IŽP) a kapitálové životné poistenie (KŽP), čiže životné poistenie obsahujúce aj sporiacu zložku sa v našom portfóliu vôbec nenachádzajú. Je to kvôli viacerým poplatkom a vysokej nákladovosti, ktoré tieto programy pre klientov neúmerne predražujú. Pritom IŽP aj KŽP sú na Slovensku ľuďmi bežne využívané aj ako prostriedky na dlhodobé sporenie a investovanie. Faktom však je, že tieto produkty sa na sporenie a investovanie vôbec nehodia. Na investovanie slúžia úplne iné produkty. 

So správnym nastavením rizikového životného poistenia Vám rád pomôžem.